ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

Chuyên mục chính

Danh mục tin tức

Chuyên mục download

Hỗ trợ trực tuyến

Bộ phẩn tuyển sinh
ĐT: 02203892302 (số lẻ 15, 18)

Tuyển sinh 2019

Thông tin tuyển sinh 2019

Liên kết website

Tìm việc làm
Bộ giáo dục và Đào tạo
Bộ lao động thương binh xã hội

Trang chủ » Thông báo » QUY CHẾ TUYỂN SINH 2022

QUY CHẾ TUYỂN SINH 2022

QUY CHẾ TUYỂN SINH 2022

Căn cứ thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021 về hướng dẫn tuyển sinh.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

Số:     /QCTS - CĐY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hải Dương, ngày 16 tháng 02 năm 2022

 

QUY CHẾ TUYỂN SINH

NĂM 2022

 

Căn cứ Thông tư 05/2021/TT- BLĐTBXH ngày 07/7/2021 quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương xây dựng Quy chế tuyển sinh của Trường năm 2022 như sau:

 

I. CHỈ TIÊU TUYÊN SINH - NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Chỉ tiêu: 700 (Cao đẳng: 430; Trung cấp: 270)

2. Ngành học - Mã ngành

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

TT

Ngành/nghề học

Mã ngành

Số lượng

1

Điều dưỡng

6720301

400

2

Hộ sinh

6720303

30

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

4

Điều dưỡng

5720301

170

5

Hộ sinh

5720303

50

6

Y sỹ

5720101

50

 

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh

            1.1. Trình độ Cao đẳng chính quy

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông(THPT) hoặc tương đương;

- Thời gian đào tạo 3 năm.

1.2. Trình độ Cao đẳng liên thông 

 1.2.1. Liên thông dọc ngành Điều dưỡng/Hộ sinh:

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung cấp Điều dưỡng/Hộ sinh;

- Thời gian đào tạo 1.5 năm.

1.2.2. Liên thông ngang ngành Điều dưỡng/Hộ sinh:

* Liên thông ngang Điều dưỡng từ Dược:

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Cao đẳng Dược;

- Thời gian đào tạo 1.5 năm.

* Liên thông ngang Điều dưỡng từ Hộ sinh

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Cao đẳng Hộ sinh;

- Thời gian đào tạo 1 năm.


* Liên thông ngang Hộ sinh từ Điều dưỡng

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Cao đẳng Hộ sinh;

- Thời gian đào tạo 1 năm.

            1.3. Trình độ Trung cấp

1.3.1. Trung cấp chính quy ngành Điều dưỡng/Hộ sinh/Y sỹ:

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Thời gian đào tạo 2 năm.

1.3.2. Trung cấp văn bằng 2

- Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) nhóm ngành sức khỏe (Hộ sinh, Y sỹ, Điều dưỡng);

- Thời gian đào tạo 1 năm.

2. Hình thức tuyển sinh

2.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

2.2. Phương án xét tuyển

2.2.1. Phương án 1

- Điều kiện: số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển ≤ chỉ tiêu tuyển sinh

- Tiêu chí xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Cao đẳng chính quy; Trung cấp chính quy);

+ Tốt nghiệp TCCN (Cao đẳng liên thông dọc; Trung cấp văn bằng 2);

+ Tốt nghiệp Cao đẳng Hộ sinh/Dược (Cao đẳng liên thông ngang ngành Điều dưỡng);

+ Tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng (Cao đẳng liên thông ngang ngành Hộ sinh).

2.2.1. Phương án 2

- Điều kiện: số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển > chỉ tiêu tuyển sinh

- Tiêu chí xét tuyển:

Đủ tiêu chí xét tuyển như Phương án 1 và Hội đồng tuyển sinh sẽ xét thêm:

+ Đối với hệ chính quy: Điểm tổng kết môn Sinh học lớp 12.

+ Đối với hệ liên thông/Trung cấp văn bằng 2: Điểm trung bình toàn khóa của chuyên ngành sức khỏe mà người dự tuyển đã học.

3. Thời gian xét tuyển

Nhà trường xét tuyển nhiều đợt trong năm 2022 (Từ tháng 2 - 12/2022).

4. Địa điểm đào tạo

            Tại Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

5. Hồ sơ xét tuyển

5.1. Đăng ký trên Website

Theo mẫu trên địa chỉ Website của Nhà trường: caodangytehd.edu.vn

5.2. Nộp hồ sơ tại trường

* Đối tượng HS tốt nghiệp THPT hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (Theo mẫu của Nhà trường)

            - 01 bản sao công chứng học bạ THPT.

            - 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

            - Bản sao giấy tờ ưu tiên (nếu có).


* Đối tượng SV đã tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng hồ sơ gồm có:

            - 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng và bảng điểm.

            - Bản sao giấy tờ ưu tiên (nếu có).

6. Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh chọn 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo-  Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện về Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương (Địa chỉ: Số 239- Đường Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương. ĐT: 02203892302)

- Cách 2: Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến qua Website của Nhà Trường theo địa chỉ Website: caodangytehd.edu.vn

            Ghi chú: Thí sinh có thể mua hồ sơ tại Phòng Quản lý đào tạo- Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương.

7. Chính sách ưu tiên xét tuyển

Thực hiện quy định về chính sách ưu tiên theo Thông tư 05/2021/TT-BLĐ-TB&XH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

8. Chế độ báo cáo tuyển sinh

Gửi báo cáo UBND tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về kế hoạch tuyển sinh và kết quả tuyển sinh của trường; một năm báo cáo 4 lần chia theo 4 quý/năm và trước ngày 25 của tháng cuối quý.

III. HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN

1. Điều kiện nhập học

            Các thí sinh có nguyện vọng theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương;

Trúng tuyển kỳ xét tuyển sinh của trường Cao đẳng Y tế Hải Dương.

2. Hồ sơ nhập học

            Hồ sơ học sinh - sinh viên (Hồ sơ trúng tuyển) gồm các giấy tờ sau:

- Giấy báo nhập học (Bản gốc);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú.

- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT nếu chưa có bằng và phải nộp bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT ngay sau khi được cấp bằng tốt nghiệp (Cao đẳng chính quy/Trung cấp chính quy) hoặc

- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Trung cấp (Cao đẳng liên thông dọc hoặc Trung cấp văn bằng 2) hoặc

- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng/Hộ sinh hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Cao đẳng Điều dưỡng/Hộ sinh (Cao đẳng liên thông ngang ngành Hộ sinh /Điều dưỡng) hoặc

- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Cao đẳng Dược hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Cao đẳng Dược (Cao đẳng liên thông ngang ngành Điều dưỡng từ Dược);

- Bản sao công chứng các giấy tờ chứng minh để được hưởng chế độ ưu tiên;

- Ảnh 3 x 4: 02 ảnh (chụp không quá 6 tháng- để làm thẻ HS- SV);

                        (Thí sinh mang bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu).

IV. LỆ PHÍ TUYỂN SINH, KINH PHÍ ĐÀO TẠO

1. Lệ phí tuyển sinh

            Lệ phí xét tuyển: 30.000đ

2. Mức thu học phí năm học 2021 - 2022

2.1. Hệ cao đẳng

            Học phí: 1.140.000đ/tháng x 10 tháng/năm (một triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng/tháng x 10 tháng/năm).

2.2. Hệ trung cấp

Học phí: 1.000.000đ/tháng x 10 tháng/năm (một triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm).

V. CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA, GIÁM SÁT & GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Theo Điều 9, Điều 12, Điều 14 và Điều 16 Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021của Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội.

 

Nơi nhận:

- Tổng cục GDNN Bộ LĐ-TB&XH;

- Sở LĐTB&XH tỉnh HD;

- Lưu: VT, QLĐT.

 

 

  HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                               Lê Minh Quân

Ngày đăng: 15:24 - 18/02/2022
Lượt xem: 255

Video

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Hôm nay : 0

Tháng này : 0

Tổng lượt truy cập : 335632

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Kết quả
Press Esc to close

Bí quyết tìm việc

bí quyết tìm việc thành công